logo

Tour lễ tết

TOUR LỄ 30/04: TÀ ĐÙNG - BUÔN MÊ THUỘT

Giá: 2.690.000đ
 • Ngày khởi hành: Tối 29/04
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Xe du lịch đời mới, máy lạnh

TOUR LỄ 30/04: ĐÀ LẠT - THÀNH PHỐ MỘNG MƠ

Giá: 2.990.000đ
 • Ngày khởi hành: Sáng 30/04
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Xe du lịch đời mới, máy lạnh

TOUR LỄ 30/04: ĐÀ LẠT 3 NGÀY 3 ĐÊM

Giá: 2.890.000đ
 • Ngày khởi hành: Tối 29/04
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Xe du lịch đời mới, máy lạnh

TOUR LỄ 30/04: PHÚ QUỐC 3 NGÀY

Giá: 2.990.000đ
 • Ngày khởi hành: Ngày 29/04, 30/04
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Xe du lịch đời mới, máy lạnh

TOUR LỄ 30/04: KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC

Giá: 3.060.000đ
 • Ngày khởi hành: Ngày 29/04, 30/04
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Xe du lịch đời mới, máy lạnh

TOUR LỄ 30/04: NHA TRANG - ĐÀ LẠT

Giá: 3.790.000đ
 • Ngày khởi hành: Tối 29/04
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 4 Ngày 4Đêm
 • Phương tiện: Xe du lịch đời mới, máy lạnh, máy bay

TOUR LỄ 30/04: ĐÀ LẠT NGÀN HOA

Giá: 2.490.000đ
 • Ngày khởi hành: Sáng 30/04
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện: Xe du lịch đời mới, máy lạnh

TOUR LỄ 30/04: PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC

Giá: 2.990.000đ
 • Ngày khởi hành: Tối 29/04
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Xe giường nằm

TOUR LỄ 30/04: BÌNH HƯNG - NHA TRANG

Giá: 2.790.000đ
 • Ngày khởi hành: Tối 29/04
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Xe du lịch đời mới, máy lạnh

TOUR LỄ 30/04: PHAN THIẾT - MŨI NÉ

Giá: 1.690.000đ
 • Ngày khởi hành: Sáng 30/04, 01/05
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
 • Phương tiện: Xe du lịch đời mới, máy lạnh

TOUR LỄ 30/04: NINH CHỮ - BÌNH HƯNG

Giá: 1.890.000đ
 • Ngày khởi hành: Tối 29/04, 30/04
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện: Xe du lịch đời mới, máy lạnh

TOUR LỄ 30/04: PHAN THIẾT - MŨI NÉ - TẮM BÙN KHOÁNG

Giá: 2.390.000đ
 • Ngày khởi hành: Sáng 30/04
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện: Xe du lịch đời mới, máy lạnh

TOUR LỄ 30/04: PHÚ YÊN - NHA TRANG

Giá: 2.790.000đ
 • Ngày khởi hành: Tối 29/04
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Xe du lịch đời mới, máy lạnh