logo

Du lịch Quy Nhơn

QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN

Giá: 3.490.000đ
 • Ngày khởi hành: Thỏa Thuận
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Phương tiện: Xe du lịch đời mới, máy lạnh

QUY NHƠN - PHÚ YÊN

Giá: 4.200.000đ
 • Ngày khởi hành: Thỏa Thuận
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Xe du lịch đời mới, máy lạnh, máy bay

QUY NHƠN - GALA DINNER

Giá: 1.990.000đ
 • Ngày khởi hành: Thoả thuận
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện: Máy bay, Xe du lịch đời mới, máy lạnh

QUY NHƠN - CÙ LAO XANH

Giá: 1.890.000đ
 • Ngày khởi hành: Thỏa thuận
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện: Xe du lịch đời mới, máy lạnh, máy bay

QUY NHƠN - PHÚ YÊN - NHA TRANG

Giá: 6.390.000đ
 • Ngày khởi hành: Thỏa Thuận
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 6 Ngày 6 Đêm
 • Phương tiện: Xe du lịch đời mới, máy lạnh

QUY NHƠN - MĂNG ĐEN - KONTUM - PLEIKU

Giá: 2.990.000đ
 • Ngày khởi hành: Thỏa Thuận
 • Điểm khởi hành: TPHCM
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Xe du lịch đời mới, máy lạnh, máy bay